Riparin ulkoläksyt

 

Riparilla opeteltavat ulkoläksyt ovat keskeisiä asioita kristinuskossa.  Ulkoläksyjen osaamista voi verrata yleissivistykseen – kristtty tarvitsee niitä monessa paikassa ja tilanteessa. Erityisesti niitä tarvitaan esimerkiksi jumalanpalveluksessa. On helppoa, kun osaa yleisimmät rukoukset ja uskontunnustuksen ulkoa! 

Ulkoläksyissä ehdottomasti tärkeintä on sisältö, ei niinkään pilkuntarkka teksti. Jos sisäistää, miksi ulkoläksyjä harjoitellaan ja mitä niiden taustalla on, pääsee jo pitkälle! Yhdessälausuttavissa eli Uskontunnustuksessa, Herran siunauksessa ja Isä meidän -rukouksissa toki täytyy kaikilla olla samat sanat. Alla on Mynämäen ripareilla vaadittavat ulkoläksyt.

 

Pienoisevankeliumi tiivistää kristinuskon keskeisen sanoman yhteen lauseeseen:

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoon, joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän.
 

Joh. 3:16

 10 käskyä kertoo mitä Jumala toivoo meiltä häntä, itseämme ja toisiamme kohtaan. Kymmenen käskyn avulla myös elämä on mahdollisimman hyvää.

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

Isä meidän -rukous on helppo rukous, jos ei tiedä, mitä sanoja käyttää rukoillessaan tai ei hetkessä osaa käyttää muita rukouksia. Isä meidän -rukouksella on turvallista aloittaa rukoilu! Jeesus on opettanut tämän rukouksen sanoen: ”Teidän Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään.” Jumala kuulee myös ajatuksemme ja Isä meidän -rukous on hyvä yhteydenotto Jumalan suuntaan!

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Uskontunnustus kertoo Pienoisevankeliumia laajemmin, mihin me uskomme. Uskontunnustuksessa tulee esiin kolmiyhteisen Jumalan eri persoonat ja heidän tehtävänsä. Jumalanpalveluksessa luetaan aina yhdessä uskontunnustus. Näin voimme yhdessä kristittyjen joukkona tuntea yhteenkuuluvuutta uskoa harjoittaessamme.

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

Kaste- ja lähetyskäsky selittää pohjimmiltaan sitä, miksi rippikoulujakin ylipäätään järjestetetään. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus kehotti opetuslapsiaan kertomaan ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja syntien anteeksiannosta eteenpäin, aivan kaikkialle maailmaan.

Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.

Matt. 28:18–20

 

Herran siunaus on näppärä apu kun haluaa rukoilla jonkun toisen puolesta tai siunata toista. Herran siunauksella voi helposti pyytää siunausta myös itselleen tai se voidaan lukea porukassa me -muodossa, jolloin saamme jättää itsemme ja toinen toisemme kaikkivaltiaan Jumalan siunaukseen ja varjelukseen.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.