Vammaistyö

Kirkon vammaistyön perusta on kristillinen ihmiskäsitys: jokainen Jumalan luoma ihminen on ainutkertainen ja arvokas. Seurakunnan vammaistyön tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristillinen kasvatus ja seurakuntayhteys.  

Järjestämme vammaisille omia kirkkopyhiä, hartaushetkiä päivätoimintakeskuksissa sekä retkiä ja virkistyspäiviä.  

 

Ota yhteyttä