Partioliikettä ohjaa  maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, muihin ihmisiin ja omaan itseen. (Duty to God, Duty to others and Duty to self) "

Partio


Seurakunnan nuorisotyö haluaa tukea partiolupauksen toteutumista antamalla taustayhteisönä lippukunnille toiminta-avustusta, kokoontumistiloja, tukemalla johtajistoa  sekä mahdollistamalla lippukuntien osallistumista valtakunnallisiin partiotapahtumiin ja leireille.


Mitä partio on:

(sivuilta partio.fi)


Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis” ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille.
Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin partiolaiset osallistuvat puuhiin – vastuun antaminen nuorille on partion perusidea.
Seikkailu ja elämykset kuuluvat partioon. Terve luottamus omiin kykyihin kasvaa!
Ryhmässä oppii myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta partiolaista.
Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, meloen ja purjehtien. Osataan antaa ensiapua tai lauletaan iltanuotiolla ja kitara soi. Tunnetaan maamerkit ja yövytään tulilla.
Partio antaa nuorille kansainvälisiä kokemuksia ja rakentaa kulttuurien välistä yhteisymmärrystä.
Partio sopii kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa. Meillä et jää vilttiketjuun!
Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä eli 850 lippukunnassa ympäri Suomen. Suomessa partiolaisia on 70 000 ja koko maailmassa 38 miljoonaa.
Partio on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa.

Lounais-Suomen partiopiiri

Suomen Partiolaiset

Ev.Lut Kirkon partiosivut

 

Partio Mynämäen seurakunnassa


Mynämäen seurakunnan alueella  toimii kaksi partiolippukuntaa, Mynämäen Maahiset ja Mietoisten Kolopuutintit. Molemmat lippukunnat ovat yhteislippukuntia. Lippukuntien toiminta perustuu Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaan ja on painottunut peruspartiotaitojen opetteluun. Seurakunta toimii molempien lippukuntien taustayhteisönä. Partiotyön yhdyshenkilö (=seppo) seurakunnassa on nuorisotyönohjaaja Petri Hömppi.


Mynämäen Maahiset ry

jäsenmäärä noin 120 henkeä,  perustettu 1980, partiokolo sijaitsee Mynämäen srk-talon alakerrassa
Mynämäen Maahisten kotisivut

Yhteystiedot

Lippukunnanjohtaja Helmi Sippola p. 0442043399, helmi.sippola@gmail.comLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Pestijohtaja (lippukunnan varajohtaja) Pia Aalto p. 0407286800, pia.aalto@partio.netLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ohjelmajohtaja (lippukunnan varajohtaja) Hanna Varjonen p. 05030644959 hanna.varjonen@outlook.comLinkki avautuu uudessa välilehdessä


Mietoisten Kolopuutintit ry

Jäsenmäärä noin 100 henkeä,  perustettu 1988, kolo Maununpoikien maja, Perkkoonmäessä

Mietoisten Kolopuutinttien kotisivut

Yhteystiedot

Lippukunnanjohtaja Paula Hurme p. 044 272 6237 paula.hurme@hotmail.com 

Pestijohtaja Albert Vallunen p.040 562 8587 albert.vallunen@partio.fi  p.040 562 8587

Ohjelmajohtaja Anna Jalkanen p. 041 462 5622 jalkanen.anna@outlook.com 

Sihteeri Hanna Uotila  p. 050 4305 534,   hannamarika.uotila@gmail.com

 

 

http://bit.ly/pallas19Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.
Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

Partio on…

Kavereita

• Ystäviä ja yhdessäoloa
• Jokainen toimii ryhmässä
• 65 000 partiokaveria Suomessa
• 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa


Yhdessä tekemistä

• Seikkailuja ja elämyksiä maalla, metsässä, merellä ja ilmassa
• Tavoitteellista toimintaa omassa ikäryhmässä 7–22-vuotiaille
• Opitaan uusia taitoja itse tekemällä
• Otetaan vastuuta
• Johtamistaitoja
• Viikoittaisia kokoontumisia, viikonloppuretkiä ja pidempiä leirejä
• Kansainvälisiä kokemuksia ja leirejä'


Kaikille avointa

• Toimintaa kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta
• Edullinen harrastus
• Toimintaa myös erityistä tukea tarvitseville