ONNITTELUKÄYTÄNNÖT 

Järjestämme yhteisen syntymäpäiväjuhlan 70 ja 75 vuotiaille sekä 80 ja 85 vuotta täyttäville seurakuntalaisille. Lähetämme tilaisuudesta henkilökohtaisen kutsukirjeen. Kutsu juhlaan lähetetään postitse ja syntymäpäiväjuhla on kerran vuodessa. 

86 vuotta ja siitä eteenpäin täyttäviä onnittelemme mielellämme vuosittain henkilökohtaisella vierailulla, kuitenkin huomioiden syntymäpäivän viettäjän toivomukset.

Tulemme mielellämme käymään myös muulloin, jos sitä toivotaan. Tässä tapauksessa pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan toiveen kirkkoherranvirastoon puh. (02) 430 8476