Lähetystyö

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."      Matt.28:19-20

Lähetys vie viestiä Jumalan rakkaudesta ja Vapahtajasta, joka kutsuu yhteyteensä kaikkia. Ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen on osa tätä viestiä.

 

Kuinka voin olla mukana lähetystyössä?

  • Rukoile lähetystyön ja lähettien puolesta
  • Pidä yhteyttä alueesi nimikkolähetteihin ja tue heitä
  • Osallistu lähetyksen toimintaan seurakunnassa

Alla olevia kuvia klikkaamalla pääset eri lähetysjärjestöjen sivuille:

 

             Suomen Lähetysseura                  Lähetysyhdistys Kylväjä              Kirkon Ulkomaanapu  

 

            Medialähetys Sanansaattajat      Sley