Lähimmäispalvelukurssi

 

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille lähimmäispalvelukurssi järjestettiin Mynämäen seurakuntakodilla keväällä 2024. Seurakunta perehdyttää uudet vapaaehtoiset ja antaa lisäkoulutusta jo lähimmäispalvelun toiminnassa oleville. Koulutukset ovat vuorovaikutuspainotteisia ja aiheet vaihtelevat tarpeen mukaan.

Kouluttajina:
Heidi Hyytinen, diakoniatyöntekijä, Mynämäen seurakunta
Helena Kotisalo, Ttm, diakonissa, lehtori (eläkkeellä)

Kiinnostuitko? Lisätietoja saat Heidiltä p. 044-3312491 tai heidi.hyytinen@evl.fi

Lähimmäispalvelusta vapaaehtoisia ystäviä


Seurakunnan lähimmäinen on vapaaehtoinen rinnalla kulkija. Hän antaa aikaansa ja osaamistaan toiselle ihmiselle. Hän toimii luotettavana ystävänä. Pieni hetki ystävän kanssa voi olla viikon tai kuukauden kohokohta. 

Lähimmäinen voi toimia esimerkiksi
• vanhuksen ystävänä
• mielenterveyskuntoutujan tukena
• vammaisen ihmisen ystävänä
• vapaaehtoisena sairaalassa/palvelukodissa
• saattajana terveydenhuollon palveluihin
• kauppareissulla apuna
• avustajana kulttuuritapahtumissa, leireillä, retkillä, virkistyspäivillä
• tukena saattohoidossa
• avustajana jumalanpalveluksissa

Diakoniatyön järjestämä lähimmäispalvelukurssi alkoi tammikuussa. Kurssilla on opittu mm. lähimmäisenä olemista, ihmisen kunnioittamista, rinnalla kulkemista, kohtaamista, voimavarojen tunnistamista, salassapitoa sekä pohdittu hengellistä tukemista.

Kurssille osallistui 15 tulevaa lähimmäistä. Osallistujilta edellytettiin täysi-ikäisyyttä, motivaatiota vapaaehtoistyöhön sekä sitoutumista salassapitoon. Kouluttajina toimivat TtM, diakonissa Helena Kotisalo ja Mynämäen seurakunnan diakoniatyöntekijä Heidi Hyytinen

Lähimmäiset ovat lähteneet toimintaan mukaan omilla taidoillaan
Haluamme rohkaista lähimmäisiä luottamaan itseensä, kertoo Heidi Hyytinen. - Toiminta perustuu lähimmäisenrakkauteen ja seurakunnan arvoille. Jeesuksen vertaus Laupiaasta samarialaisesta opettaa, miten me voimme pysähtyä apua tarvitsevan luokse, kohdata, nähdä ja toimia, toteaa Helena Kotisalo.

Diakoniatyöntekijältä voit kysyä lähimmäistä
Jos huomaat yksinäisyyttä kokevan ihmisen tai itse tarvitset ystävää, voit kysyä diakoniatyöntekijältä mahdollisuutta tavata kurssin käynyt lähimmäinen. Pyyntöä esitettäessä on tärkeää, että asianosainen ihminen itse toivoo ystäväksi seurakunnan lähimmäistä. Pyynnön voi tehdä kuka tahansa, läheinen tai esim. kotona käyvä hoitaja.

Diakoniatyöntekijä käy tutustumassa henkilöön, ja selvittää toiveita ystävän ja ystävyyden suhteen. Työntekijä pyrkii löytämään sopivan lähimmäisen mahdollisimman pian ja tekee toisen kotikäynnin hänen kanssaan. Ystävyys alkaa juttuhetkestä, kahvilla käynnistä tai ulkoilusta. Mikäli henkilöt haluavat jatkaa, voidaan sopia tulevista tapaamisista. Työntekijä auttaa luottamuksellisen ystävyyssuhteen syntymisessä. 

Kotisalo jäi kolme vuotta sitten eläkkeelle lehtorin toimesta Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Ammatillista osaamistaan hän hyödyntää niin lähimmäisenä kuin kouluttajanakin. Lastenlasten kanssa oleminen on nyt eläkkeellä mahdollista. Helena on halunnut antaa aikaansa myös seurakunnan vapaaehtoistyölle. Kotikäynnit ja laitosvierailut saattohoidossa ovat lähellä hänen sydäntään.

Teksti: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

Kuvassa Heidi Hyytinen ja Helena Kotisalo.
Kuva: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä
Kuvassa Heidi Hyytinen ja Helena Kotisalo. Kuva: Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä