lapsia aasiassa

Lähetystyö

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."      Matt.28:19-20

Lähetys vie viestiä Jumalan rakkaudesta ja Vapahtajasta, joka kutsuu yhteyteensä kaikkia. Ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen on osa tätä viestiä.

 

Kuinka voin olla mukana lähetystyössä?

  • Rukoile lähetystyön ja lähettien puolesta
  • Pidä yhteyttä alueesi nimikkolähetteihin ja tue heitä
  • Osallistu lähetyksen toimintaan seurakunnassa

Alla olevia kuvia klikkaamalla pääset eri lähetysjärjestöjen sivuille:

 

             Suomen Lähetysseura                  Lähetysyhdistys Kylväjä              Kirkon Ulkomaanapu  

 

            Medialähetys Sanansaattajat      Sley           

 

 

 

Ota yhteyttä

Lähetyksestä vastaava lähetyssihteeri Heidi Hyytinen p. 044-3312 491

Lähetyksestä vastaava pappi kappalainen
Saara Markkula p. 044-0305 003

 

Tule mukaan ideoimaan ja toteuttamaan lähetysmyyjäisiä ja muita lähetyksen tapahtumia (ota yhtetyttä seurakunnan lähetyssihteeriin).

MYNÄMÄEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN STRATEGISET

SUUNTAVIIVAT:

Lähetystyössä huomioidaan strategian pohjana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki-strategia. Työala jäsentää toimintaansa kirkon strategiaa kuuden kohdan kautta.

1.                Ovet auki ulospäin

                   Lähdemme liikkeelle julistamaan ja palvelemaan. Evankeliumi eletään todeksi ihmisten keskellä. Käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtää. Pyrimme vuorovaikutukseen heidän kanssa, jotka eivät ole vielä tai enää kirkon jäseniä.

                   Lähetystyö haastaa ja antaa mahdollisuuden seurakuntalaisille osallistua auttamiseen ja lähetystyön tukemiseen sekä toiminnan että lahjoitusten kautta (mm. keräykset, kampanjat ja myyjäiset).

                   Lähetystyö jakaa tietoutta seurakunnan toiminnasta esimerkiksi Lähetys-Bingon kautta. Työalaa pidetään myös esillä entistä enemmän.            

2.                Ovet auki kirkkoon ja kasvuun

                   Olemma osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö, jossa jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi.

                   Lähetystyö osallistuu perinteisen hartaus- ja ryhmätoiminnan lisäksi seurakunnan verkon kautta toteuttaviin julkaisuihin ja kutsuu ihmisiä mukaan seurakunan eri toimintoihin.

                   Työala uudistaa ja kehittää omalta osaltaan seurakunnan nettisivustoa sekä huolehtii tiedottamisesta ja uutisoinnista.

                   Lähetystyössä haastetaan nuoria mukaan tekemään sisältöä verkkoon.

3.                Ovet auki kaikille

                   Kirkko on luonteeltaan kansainvälinen ja kansallisuuksien rajat ylittävä. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

                   Toimimme aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan.

                   Lähetystyö pitää entistä enemmän esillä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatetta toiminnasta tiedottaessaan ja käytännön työssään ihmisten parissa.

4.                Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

                   Seurakunnan elämä rakentuu entistä vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden, osaamisen ja lahjojen varaan.

                   Lähetystyössä työntekijöiden suhde vapaaehtoisiin vastuunkantajiin on heitä kannustavaa ja ohjaavaa. Samanlaista yhdessä tekemisen kulttuuria pyritään  tietoisesti vahvistamaan. Projektiluonteisia tehtäviä pyritään järjestämään halukkaille, jolloin toimintoihin voidaan saada mukaan uusia ihmisiä.

                   Työala vahvistaa yhteistyötä toiminnan tasolla lähetysjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

5.                Ovet auki uusille mahdollisuuksille

                   Lähetystyössä kokeillaan rohkeasti uudenlaisia tapoja ja mahdollisuuksia tehdä     työtä. Emme pelkää epäonnistumisia. Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta.

6.                Ovet auki tulevaisuuteen

                   Tarvitsemme tietoisuutta kristinuskon globaalista kehityksestä. Voimme oivaltaa itse tai oppia muilta. On aika katsoa laajemmalle ja pidemmälle.

                 Tiedostamme ekologisen ja ja sosiaalisen vastuun toiminnassamme.

                   Lähetystyö ylläpitää toivoa ihmisten elämässä kohdatessaan avuntarvitsijoita ja muita ihmisiä.

Ota yhteyttä

Diakoni ja lähetyssihteeri
Keskuskatu 17b
23100 Mynämäki