Yhteisen kohtaamisen seurakunta –
Mynämäen seurakunnan strategia vuosille 2021-2025 

Missio

Olemme läsnäoleva hengellinen yhteisö, jonka tehtävä on antaa mahdollisuuksia uskon syntymiseen Jeesukseen ja siinä kasvamiseen.

Visio

Mynämäkeläiset kokevat seurakunnan omakseen – yhteisöksi ja rinnalla kulkijaksi, joka on jokaista varten elämän kaikissa vaiheissa. Seurakunnassa toimitaan rohkeasti ja luovasti paikkakuntalaisten parhaaksi hakeutumalla sinne, missä ihmiset ovat. Tähän tarvitaan joustavuutta niin henkilöstön ja toiminnan kuin tilojenkin suhteen. Vaikka olemme oma paikallinen yhteisö, etsimme yhteistyökumppaneita niin muista seurakunnista kuin muista paikallisista järjestöistä ja toimijoista.

Arvot

RAKKAUS on arvoista suurin: ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus”. Autamme ja tuemme toisiamme sanoilla ja teoilla. Kohtaamme toinen toisemme juuri sellaisina kuin olemme.

ROHKEUS tarkoittaa sitä, että luotamme Jumalaan, joka antaa meille voiman palvella. Kohtaamme ihmisiä niin arjessa kuin elämän käännekohdissa. Menemme yhdessä rohkeasti kohti uutta.       

RUKOUS yhdistää meidät Jumalaan. Se on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä ja Hänen kanssaan. Se on luonnollinen osa hengellistä elämää. Rukous yhdistää meidän toinen toisiimme, kun rukoilemme yhdessä.

Askeleita tulevaisuuteen

TOIMIMME YHDESSÄ seurakuntalaisina ja työntekijöinä. Teemme yhteistyötä työalarajojen yli ja yhdessä myös muiden toimijoiden kanssa. Työntekijät mahdollistavat seurakuntalaisten vapaaehtoisena toimimista. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antavat kykynsä ja lahjansa yhteiseen käyttöön. Yhteisöllisyys voi rakentua sekä kasvokkain että internetin ja sosiaalisen median kautta. Toimimme pitkäjännitteisesti ja löydämme ratkaisuja talouden luomiin haasteisiin. Kartoitamme toimintaan liittyviä resursseja ja vähennämme rohkeasti kiinteistömassaa.

OLEMME LÄSNÄ siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Olemme ihmisten saavutettavissa elämän eri kanavien kautta. Mietimme, missä ja miten meitä oikeasti tarvitaan. Huomioimme lähimmäisen kokonaisuutena. Verkostoidumme, jalkaudumme ja mahdollistamme muiden toimijoiden avun antamisen seurakunnan kautta. Läsnä olevina ihmisten arjessa ja juhlassa tunnistamme ja tunnustamme hengellisyyden ja Pyhän kokemisen merkityksen.

VIESTIMME AKTIIVISESTI monin eri tavoin ja eri välineitä käyttäen sekä ihmisiä kohtaamalla. Vuorovaikutus synnyttää uutta toimintaa ja syventää meitä kuuntelemaan Jumalan viestejä puhetta. Käytämme sekä perinteisiä että digitalisaation tuomia viestintäkanavia. Viestintä on aivan kuin rukous vuorovaikutusta, joka kehittyy harjoittelemalla ja tekemällä.

Mynämäen seurakunnan strategia 2021-2025 graafisena. Strategia on tiivistetty graaffisesti ristin muotoon.
Mynämäen seurakunnan strategia 2021-2025 graafisena.