Seurakuntavaalit 2022

Mynämäen seurakunnassa

Tulokset Mynämäen seurakunnan kirkkovaltuuston vaalissa löytyvät täältä.

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seuraavat seurakuntavaalit ovat 20.11.2022. Vaalien ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin.

Mynämäen seurakunnassa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

 

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?
- Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus.
- Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 ja täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022 sekä antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.


Tärkeät päivämäärät
- 15.9. ehdokasasettelu päättyy
- 8.-12.11. ennakkoäänestys
- 20.11. varsinainen vaalipäivä

 

Lisätietoa seurakuntavaaleista löytyy osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi
 

 

Ehdokkaat Mynämäen kirkkovaltuustoon:

I Ruusuryhmä ehdokaslista:
2 Vilhelmiina Eriksson-Tolkki
3 Jenna Laine
4 Niina Martelius
5 Kari Mäkelä
6 Helena Tähtinen

II Kolmen kirkon väki ehdokaslista:
7 Tarja Anttila
8 Arja Eeva
9 Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä
10 Kirsi Järvi
11 Antti Kaitanen
12 Tarja Kankaanpää
13 Antti Keskitalo
14 Jaana Kivivuori
15 Kati Käiväräinen
16 Aki Laaksonen
17 Anna Lehtonen
18 Anniina Peltola
19 Aila Rannikko
20 Jukka Ristimäki
21 Ilkka Saarinen
22 Jouni Syren
23 Tapio Virta
24 Risto Vuorinen

III Ruiskukka ehdokaslista:
25 Karri Lehtonen
26 Säde Aarlahti
27 Johanna Kauppila

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä (pdf-tiedostona).

 

Seurakuntavaalit 2022 banneri, jossa lukee uskottu, toivottu, rakastettu.

Kuulutus seurakuntavaaleista 

Mynämäen seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.  

Vaalit toimitetaan Mynämäen seurakuntakodissa 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00.  

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa. 

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.mynamaenseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi

 

Mynämäki 3.10.2022 
Mynämäen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Aila Martelius 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ilmoitus


Mynämäen seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 28.10.–20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Keskuskatu 17 B, 23100 Mynämäki.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina ma-ti ja to-pe klo 9-12. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.


Mynämäki 3.10.2022
Mynämäen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
puheenjohtaja Aila Martelius
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kuulutus Mynämäen seurakunnan ennakkoäänestyksestä


Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Mynämäen kirkkoherranvirastossa, Keskuskatu 17 B, 23100 Mynämäki, kello 9.00–18.00 (sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina).

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa: 
Mynämäen lukio, Keskuskatu 19, ti 8.11.2022 kello 10.45-13.00
Mynämäen kirjasto, Keskuskatu 13, ti 8.11.2022 kello 15.00-19.00
Mynämäen alueen palvelutalot: ti 8.11 klo 9.30-10.30 Palvelutalo Tainiola, klo 10.45-11.15 Litzeliuskoti, klo 13.00-14.00 Häävuori ja klo 15.00-16.00 Koivulehto.
Hani-Halli, Keskuskatu 35, ke 9.11 klo 16.00-20.00
Karjalan seurakuntakoti, Karjalankyläntie 13, to 10.11.2022 kello 15.00-19.00
Mietoisten seurakuntakoti, Kirkkotie 102, to 10.11.2022 kello 15.00-19.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 02-4308476.


Mynämäki 3.10.2022
Mynämäen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Aila Martelius

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus


Mynämäen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,
1)    joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
2)    joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3)    joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4)    joka ei ole vajaavaltainen
5)    joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 
6)    joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Mynämäen kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma-ti ja to-pe klo 9.00–12.00 sekä 15.9.2022 kello 9.00‒16.00.

Mynämäen kirkkoherranviraston osoite on: Keskuskatu 17 B, 23100 Mynämäki.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Mynämäki 4.7.2022
Mynämäen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Aila Martelius

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta


Mynämäen seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Mynämäen kirkkoherranvirastossa, osoite Keskuskatu 17 B, 23100 Mynämäki.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Mynämäen kirkkoherranvirastoon, osoite Keskuskatu 17 B, 23100 Mynämäki.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan. 


Mynämäki 4.7.2022 
Mynämäen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Aila Martelius

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vaalilautakunta:
Aila Martelius,  puheenjohtaja
Samuli Kallio, varapuheenjohtaja
Leena Tättäläinen, jäsen
Anu Suominen, jäsen
Saku Valtanen, jäsen 14.9.2022 alkaen
Aarne Lehtonen,  jäsen 14.9.2022 asti


Arja Randell, varajäsen
Tapio Suominen, varajäsen
Leena Alitupa, varajäsen
Marjaana Huiskala, varajäsen
Mariitta Eeva, varajäsen
Erik Ekholm, varajäsen