Uutislistaukseen

Mynämäen seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin (nuorisopastori) virka

Kuvassa Mynämäen seurakunnan ristilogo.

Mynämäen seurakunta on n. 6000 jäsenen seurakunta Vakka-Suomessa. Seurakunnan erikoispiirteisiin kuuluu 3 kirkkoa ja työaluetta (Mynämäellä, Mietoisissa sekä Karjalassa). Seurakunta on kokoisekseen varsin monipuolinen ja halukas myös kehittymään.

Varsinaiseen seurakuntapastorin vastuualueeseen kuuluu kasvatuksen papin tehtävät. Tämän lisäksi työkuvaan kuuluu tavanomaiset maalaisseurakunnan papin monipuoliset työtehtävät; jumalanpalvelukset, hautajaiset, vihkimiset, hartaudet, kinkerit, laitoshartaudet jne.

Seurakuntaan haetaan
"nuorekasta ja reipasta henkilöä, jolla on paljon ideoita, mutta myös kykyä kuunnella ja olla osa laajempaa tiimiä. Odotamme Sinulta taitoa kohdata eri-ikäisiä ja erilaisia lapsia ja nuoria, sekä vahvaa kutsumusta seurakunnan yhteisölliseen rakentamiseen. Vahvuudeksi katsotaan aiempi kokemus varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöstä.
Perehtyneisyydeksi lasketaan myös vapaa-aikana osoitettu toiminta tai harrastus kyseessä olevien ikäryhmien kanssa, mutta myös kehityskelpoisuudella on vaikutusta, minkä vuoksi viran haussa voidaan huomioida niin pappisvihkimyksen saaneet henkilöt kuin vihkimystä odottavat.
Oman auton käyttäminen on työn sujuvuuden kannalta välttämätön."

Virka on tarkoitus täyttää 1.4.2022, mutta vihkimystä odottavan kohdalla on mahdollista aloittaa ensin teologina. Kevään pappisvihkimys on 8.5.2022.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:31§t·n mukainen rikosrekisteriote.

Virasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua KirkkoHR:n kautta 13.12.2021 klo 15 mennessä. Toissijaisesti ilmoittautumisen voi lähettää osoitteeseen Turun arkkihiipakunnan tuomiokapituli, PL 60, 20501 Turku.

Hakijat liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi nimikirjaotteen.

Lisätiedot: Kirkkoherra Antti Kallio, [email protected], p. 0440 303 049
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, [email protected], p. 0400 126 515

17.11.2021 09.29