Kirkko ja seurakunnat mediassa


Mediaseurannan toimittaa M-Adaptive by M-Bain.

Uutislistaukseen

minun-kirkkoni-sin-pieni_THUMB.jpg

Ilmoittautuminen seurakuntavaalien kotiäänestykseen

30.10.2018 13.08

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirastot ovat avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Mynämäen seurakunnan kirkkoherranvirasto p. 02-430 8476 tai p. 044-0305008 tai p. 044-3312490.