Uutislistaukseen

Mynämäen seurakunnan toiminta poikkeusoloissa

Seurakunnan tehtävät määräytyvät nyt valmiuslain pohjalta, joka on voimassa 13.4 saakka. Mynämäen seurakunta noudattaa 16.3.2020  Suomen hallituksen antamia linjauksia sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen antamaa ohjeistusta.

 Näiden mukaisesti poikkeusoloissa toteutetaan kirkolliset toimitukset, hautaan siunaamiset, kasteet, avioliittoon vihkimiset. Näihin saa osallistua enintään kymmenen henkilöä, josta voi poiketa vain painavista syistä kirkkoherran luvalla. Hautaan siunaamisia suositellaan toimitettaviksi ulkona. 

Jumalanpalvelus pidetään vain seurakunnan pääkirkossa, Mynämäen kirkossa, sunnuntaisin klo 10 suljetuin ovin. Tämä jumalanpalvelus lähetetään mahdollisuuksien mukaan suoraan facebookissa.

Mitään muuta seurakunnan kokoavaa toimintaa ei toteuteta. Seurakunnan työntekijät eivät vieraile vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä eivätkä sairaaloissa, sillä poikkeusoloissa vierailut näissä ovat kielletty.

Antti Kallio 
Kirkkoherra

19.3.2020 11.18