Uutislistaukseen

Koronavirus-tiedote

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut ohjeistuksen koronavirus-epidemian hillitsemiseksi. Tämä ohjeistus perustuu Kirkkohallituksen ohjeistukseen, joka puolestaan perustuu Suomen valtioneuvoston 12.3.2020 antamiin ohjeisiin. 

Näiden ohjeistusten pohjalta Mynämäen seurakunta nostaa 13.3.2020 alkaen valmiustilaa, jonka tarkoituksena on turvata ennen kaikkea seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Tämä tarkoittaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten hoitamista kaikissa olosuhteissa. Samalla täytyy kuitenkin vähentää suurimpien kokoontumisten järjestämistä.

Tämä tarkoittaa sitä, että monesta seurakunnan tavanomaisesta toiminnasta luovutaan hetkellisesti, jotta resurssit voidaan suunnata tehokkaasti ohjeistuksen mukaisesti. Seurakunnan työntekijät tietävät tehtävänsä ja ovat valmiita palvelemaan tässä poikkeustilassa.

Nyt korostuu myös yhteydenpito puhelimitse ja somen välityksellä niin seurakunnan työntekijöiden välillä kuten seurakunnan yhteydenpidossa ulospäin. Mynämäen seurakunnalla on viestintä-tiimi, joka kirkkoherran johtamana vastaa viestinnästä.

Tarkemmat ohjeistukset käyvät ilmi arkkihiippakunnan kotisivuilta:

https://www.arkkihiippakunta.fi

Mynämäen seurakunnan tiedotuksesta vastaa kirkkoherra Antti Kallio

13.3.2020 10.46