Seurakuntavaalit 2018

Mynämäen seurakunnassa

 

Vaalilautakunta:
Aila Martelius-Mäkelä,  puheenjohtaja
Samuli Kallio,  varapuheenjohtaja
Aarne Lehtonen, jäsen
Tapio Suominen, jäsen
Leena Tättäläinen, jäsen

Erik Ekholm, varajäsen
Anu Suominen, varajäsen
Marjaana Huiskala, varajäsen
Katja Rippstein, varajäsen
Mariitta Eeva, varajäsen
Matti Ravantti, varajäsen

 

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten seurakunnissa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan Maskun seurakunnassa 23 jäsentä, Mynämäen seurakunnassa 19 jäsentä ja Nousiaisten seurakunnassa 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

 1. joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

 2. joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

 3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

 4. joka ei ole vajaavaltainen

 5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

 6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

   

  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon aukioloaikoina,

  kirkkoherranvirastot ovat avoinna

  Maskussa Maskuntie 73, ma-to 9.00-12.00

  Mynämäessä Keskuskatu 17 B (pappila), ma-ti ja to klo 9.00-12.00  

  Nousiaisissa Pappilantie 23, ma, ke ja to klo 9.00-12.00

  ja kaikissa seurakunnissa 17.9.2018 klo 9.00-16.00.

   

  Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastoista ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

   

  Masku, Mynämäki ja Nousiainen 18.6.2018

   

  Vaalilautakuntien puheenjohtajat

   

  Jarmo Nurmi             Aila Martelius-Mäkelä              Hannu Rämö

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen

Marraskuussa 2018 äänestetään seurakuntaasi uudet päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. He päättävät siitä, millaisia linjauksia  seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.

#minun kirkkoni logo